Важна информация!

Фирма НЕГС ООД осъществява продажби и търговски взаимоотношения само с юридически лица (B2B).

Настоящият сайт може да се използва от крайни клиенти и посетители само като каталог.