За да бъдем възможно най-полезни при посещението Ви на нашия сайт, чрез него събираме информация чрез „бисквитки” (cookies). Като продължите да разглеждате сайта, Вие се съгласявате с това.

Затвори

Правна информация

I. Концепция и създаване

Този сайт е създаден, използвайки  Prestashop Shopping Cart Software, обърнете се към PrestaShop's ecommerce blog за повече информация

II. Авторски права

1.    Защита на авторските права:

Този сайт и съдържащата се в него информация (снимки, чертежи и др.) са защитени с авторски права. Следователно, всички права са запазени.

2.    Условия за ползване:

a.  Информация, която изрично не е с включена възможност за изтегляне, не е предназначена за разпечатване или възпроизвеждане, изцяло или частично, по никакъв начин.

b.  Информация, съдържаща се в изтеглен файл може да бъде разпечатана или да се използва за информационни, нетърговски цели. Тя не следва да се предоставя, нито да се показва на ваш клиент или която и да е друга трета страна, нито да бъде разпространявана.

Всяко копие от подобна информация трябва да включва всички наши известия за авторски и корпоративни права на собственост. Вие нямате право да променяте тази информация.

Като изключение, сте упълномощени да превеждате тази информация, за да улесните разбирането от вашите клиенти, като в този случай вие носите отговорност за всеки извършен от вас превод. Ние си запазваме правото да отменим подобно упълномощаване по всяко време с предизвестие, изпратено индивидуално или предадено чрез този сайт. Всяко използване след това трябва да бъде прекъснато незабавно.

III. Търговски марки

Търговските марки на НЕГС ООД и всички марки, независимо дали са фигуративни или не, и като цяло всички останали търговски марки, илюстрации, снимки и лога, посочени в този сайт, независимо дали са регистрирани или не, са и остават изключителна собственост на НЕГС ООД или са възпроизведени със съгласието на техните собственици.

Пълното или частично възпроизвеждане, промяна или използване на тези търговски марки, илюстрации, снимки и лога по каквато и да е причина и на какъвто и да е носител, без изричното съгласие на НЕГС ООД, трети страни или притежателя на търговски марки, е строго забранено, освен за да се създаде хипертекстова връзка към нашия сайт, в съответствие с т. 4 по-долу.

Достъпът до сайта, както и неговото използване, не предоставя никакви права върху търговските марки и други илюстрации, изображения, лога, които се съдържат в него.

IV. Хипертекстови връзки

1.    Връзки, създадени от нас: ние осигуряваме хипертекстови връзки към различни други сайтове за ваше удобство. Въпреки това, ние не представляваме, нито контролираме всички тези сайтове и не носим отговорност за тяхното съдържание

2.    Връзки, създадени от вас: създаването на връзка към нашия сайт изисква нашето писмено съгласие и предварително писмено разрешение, освен при наличие на следните кумулативни условия: 

- Вие сте клиент на НЕГС ООД;

- Вие използвате връзката по лоялен начин, което по-специално означава, че не създавате объркване относно отношението, което имате с нас; 

- Вие създавате връзка към началната страница на нашия сайт, по начин който надлежно посочва, че свързаният сайт е наш, но в никакъв случай не създавате връзка към друга страница от нашия сайт или възпроизвеждате част от нашия сайт.

Ние си запазваме правото да изискаме връзката да бъде закрита незабавно, ако преценим, че нашите интереси са изложени на риск.

V. Други права на интелектуална собственост

Всеки продукт, процес или технология, описани в този сайт, може да бъде обект на други права на интелектуална собственост, запазени от нас или от трети лица.

С настоящото не се предоставят никакви права за ползване по отношение на правата на интелектуалната собственост.

VI. Отговорност

1.    Ние полагаме всички възможни усилия, за да ви предоставим точна, пълна и актуална информация. Въпреки това, не предоставяме никаква гаранция за информацията, съдържаща се в този сайт.

2.    Ние си запазваме правото да внасяме актуализации или промени във всяка информация, съдържаща се в този сайт без предварително известие. По-специално, показаните продукти могат да бъдат променяни или изтегляни по всяко време.

3.   Вие посещавате този сайт по ваша собствена инициатива и сте отговорни за спазването на всички закони, свързани с обществения ред във вашата държава.

4.   Призоваваме ви да проверявате цялата информация, която се публикува в сайта.

5.   Достъпът до и използването на този сайт и неговото съдържание е на ваш собствен риск. По-специално, вие носите отговорност да се защитите срещу всякакви вируси или други елементи от деструктивно или увреждащо естество.

VII. Приложимо право и юрисдикция.

Българското законодателство и изключителната юрисдикция на българските съдилища са приложими в случай на спорове, произтичащи от вашия достъп до или използването на този сайт, освен задължителните разпоредби на закона.

Information regarding online dispute resolution pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

The European Commission gives consumers the opportunity to resolve online disputes pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR on one of their platforms. The platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serves as a site where consumers can try to reach out-of-court settlements of disputes arising from online purchases and contracts for services.