За да бъдем възможно най-полезни при посещението Ви на нашия сайт, чрез него събираме информация чрез „бисквитки” (cookies). Като продължите да разглеждате сайта, Вие се съгласявате с това.

Затвори

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни във връзка с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година

От 25 май 2018г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни, приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на хостинг услуги, "НЕГС" ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на стоки и услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Администратор на лични данни:

"НЕГС" ООД

Адрес по регистрация: гр. София, ж.к. Овча Купел, бл. 26, вх. Д, ап. 116

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Никола Мушанов 151

ИН по ДДС: BG131128305

ЕИК: 131128305

МОЛ: Николай Найденов

тел. 02/491 88 44

e-mail: office@negs.bg 

Длъжностното лице по защита на  личните данни

Галя Руменова Цанова

Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Никола Мушанов 151

тел. 0887/ 313 205

e-mail: galia@negs.bg

 „НЕГС“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за обработването:

1.  Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

2. Обработването е необходимо за създаване на профил чрез регистрация на субекта на данни в уебсайта на „НЕГС“ ООД по искане на този субект на данни.

3. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение във връзка с издаване на първични счетоводни документ, издаването на които е регламентирано в чл. 113 от Закон за данък върху добавената стойност. Задължителните реквизити за издаване на тези документи са регламентирани в чл. 6 от Закон за счетоводството и чл. 114 от Закон за данък върху добавената стойност.

4. Сайтовете, собственост на „НЕГС“ ООД, използва бисквитки, които са важни за коректната им работа. Посещавайки наш сайт, субектът на данни приема използването на бисквити.

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане и др.

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Yotpo и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Получатели на лични данни

Личните данни на субекти на данните се разкриват пред куриерски компании, регистрирани в Република България, единствено и само с цел – осъществяване на доставка във връзка със сключени договори за продажба на стоки и прилежаща документация към тях.

Публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването.

„НЕГС“ ООД може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година.

Личните данни могат да бъдат разкрити пред субекти на данни, за които се отнасят тези данни.

Срока, за който ще се съхраняват личните данни

Личните данни ще бъдат съхранявани при спазване на принципите, заложени в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година.

Правното основание за съхраняване на лични данни, е регламентирано в чл. 12, ал. 1 от Закон за счетоводството, а именно - счетоводната информация се съхранява на хартиен и/или на технически носител в предприятието в следните срокове:

  • счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции - 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
  • всички останали носители на информация - три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

Право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, право на възражение срещу обработването и правото на преносимост на данните

Субектът на данни има право да изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

Субектът на данни може да поиска от „НЕГС“ ООД да бъде информиран относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.

Всяко едно oт гореизложените права, може да се упражни чрез подаване на искане в свободен текст на електронната поща на администратора: office@negs.bg.

Администраторът може да използва всички разумни мерки за проверка на самоличността на субекта на данни, който иска достъп.

Администраторът няма задължението да изтрие личните данни, когато спазва правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка на ЕС, както и установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Правото на жалба до надзорен орган

Субектите на данни имат право да подадат жалба до надзорен орган и да търсят защита по съдебен ред.

Комисията за защита на личните данни в Република България е независим държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни.

В случай на нарушаване на правата на субекта на данни или приложимото законодателство за защита на личните данни, той има право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 / 915 35 18

E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Предоставяне на лични данни

Предоставянето на лични данни е задължително до колкото те са необходими за съставяне на първични счетоводни документи или въз основа на договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор.

Субектът на данните е длъжен да предостави личните си данни до колкото желае да закупи стоки, да получи услуги или да направи плащане във връзка с предлаганите от Администратора стоки и услуги.

При евентуален отказ от представяне на лични данни, Администраторът има право да откаже сключването на договор за отдалечена продажба, приемане на плащане и доставка по този договор, предвид невъзможността за изпълнение за законови изисквания, регламентирани в законодателството на Република България, а също така и да осъществи доставка на стоките, обект на този договор.